Dagelijkse woorden van God | Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I | Fragment 30

29Aufrufe 0

Dagelijkse woorden van God | Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I | Fragment 30 | Dagelijks brood

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven Minder weergeven