Christelijke muziek 2018 ‘Was ik niet gered door God’ God is mijn redding

93Aufrufe 3

Was ik niet gered door God, dan zou ik nog dolen op deez’ aard,
met pijn en moeite levend zonder hoop, elke dag gevuld met zonde.
Was ik niet gered door God, dan werd ik nog verplet onder duivels voet,
verstrikt in zonde en genot, onwetend van wat mijn leven zou zijn.
Almachtige God redt mij; al Zijn woorden zuiverden mijn hart.
Door Gods oordeel en Zijn tuchtiging veranderde mijn verdorven gezindheid.
Al de woorden en de waarheid die God spreekt, hebben me een nieuw leven gegeven.
Ik heb het aangezicht van God gezien en Zijn ware liefd’ geproefd.
Eindelijk begreep ik dat Gods hand mij liefdevol leidt op mijn weg.
En nu heb ik Gods stem gehoord en werd verheven tot voor Zijn troon.
Ik woon het feest van mijn Christus bij, Hij maakt me volmaakter en zuivert mij.
Wat ik hoopte is eindelijk gebeurd, ik ben nu gered door God.

Almachtige God redt mij; al Zijn woorden zuiverden mijn hart.
Door Gods oordeel en Zijn tuchtiging veranderde mijn verdorven gezindheid.
Al de woorden en de waarheid die God spreekt, hebben me een nieuw leven gegeven.
Ik heb het aangezicht van God gezien en Zijn ware liefd’ geproefd.
Eindelijk begreep ik dat Gods hand mij liefdevol leidt op mijn weg.
En nu heb ik Gods stem gehoord en werd verheven tot voor Zijn troon.
Ik woon het feest van mijn Christus bij, Hij maakt me volmaakter en zuivert mij.
Wat ik hoopte is eindelijk gebeurd, ik ben nu gered door God.
Wat ik hoopte is eindelijk gebeurd, ik ben nu gered door God.

Ik ga nooit meer gamen!
Om zeven uur vanavond ga ik mijn spullen upgraden.
Maar ik heb al gebeden en gezegd dat ik niet meer zou spelen …
uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven Minder weergeven