Christelijk dans ‘Vreugde in het kerkelijk leven’ | Religieuze muziek

121Aufrufe 2

Broeders en zusters, we komen voor God,

eten en drinken Zijn woorden, wat een genot.

God geeft niet om hoe goed we de waarheid zien maar wel om ons ware woord.

We delen ervaring en onze kennis,

we steunen elkaar, we gaan voorwaarts hand in hand.

We begrijpen de waarheid, reflecteren op onszelf,

zien onze verdorvenheid en fouten.

Onze gebeden zijn wat we voelen,

we spreken tot God uit ons hart.

Hoe meer we over Zijn woorden en

de waarheid praten hoe meer we ze begrijpen.

We hebben Gods liefde geproefd.

Het kerkleven brengt grote vreugde

en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

Broeders en zusters, we komen voor God,

eten en drinken Zijn woorden, wat een genot.

Wanneer we praten over de woorden van God,

wat we hebben geleerd en meegemaakt,

krijgen we verlichting van de Heilige Geest.

Gods licht schijnt op ons neer.

Het leven van de kerk brengt grote vreugde

en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

God schikt alles voor ons,

zodat wij vervolmaakt kunnen worden.

Nu kennen we Gods wil en Zijn hart,

alles is opdat wij waarheid krijgen.

Door beoefing van Gods waarheid, Zijn woord,

krijgen we meer waarheid, meer realiteit.

Het leven van de kerk brengt grote vreugde

en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

Onze plicht trouw vervullen,

getuigenis dragen voor Gods wil.

Meer weergeven Minder weergeven