Uitspraken van Christus ‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ (Fragment)

91Aufrufe 5

Lees meer:
Gods Woord (selectie)
De sectie Gods Woord (selectie) is een verzameling klassieke woorden uitgedrukt door God in de laatste dagen, die ook essentiële devotionele middelen zijn voor de toegang van christenen tot het hemelse koninkrijk.

De Weg naar het kennen van God
De sectie De Weg naar het kennen van God legt klassieke Bijbelverhalen uit om u te helpen Gods gezag, Zijn gerechtigheid en Zijn wil te kennen.

Uitspraken van Christus ‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ (Fragment)
God zegt: “Mensen die verdorven zijn leven allemaal in de valstrik van Satan, ze leven in het vlees, leven in zelfzuchtige verlangens en er is niemand onder hen die verenigbaar is met mij. Er zijn mensen die zeggen dat ze dat wel zijn, maar die allen vage idolen aanbidden. Hoewel ze mijn naam als heilig erkennen, begaan ze een pad dat tegengesteld loopt aan mij en hun woorden zijn vol arrogantie en zelfvertrouwen, omdat ze allemaal fundamenteel tegen mij zijn en niet verenigbaar met mij. … Wat zij zoeken is niet de weg van verenigbaarheid met mij, of de weg van verenigbaarheid met de waarheid, maar de weg van verenigbaarheid met de woorden van de Bijbel en zij geloven dat alles wat niet overeenkomt met de Bijbel, zonder uitzondering, niet mijn werk is. Zijn zulke mensen niet de plichtsgetrouwe afstammelingen van de farizeeën? De Joodse farizeeën gebruikten de wet van Mozes om Jezus te veroordelen. Ze zochten niet naar verenigbaarheid met de Jezus van die tijd, maar volgden ijverig de wet naar de letter en gingen zelfs zo ver dat ze uiteindelijk de onschuldige Jezus aan het kruis nagelden, nadat ze Hem ervan beschuldigden dat Hij de Oudtestamentische wet niet naleefde en dat Hij de Messias niet was. Wat was hun essentie? Was het niet, dat ze niet zochten naar de weg van verenigbaarheid met de waarheid?”

Meer weergeven Minder weergeven