Online preken

Menu

Wedergeboren christen

Bijbeltekst van de dag – Wat is dan wedergeboorte?

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. – Johannes 3: 3 Gedachten over het vers van va...