Online preken

Menu

Het werk en de woorden van de Heer Jezus

Jezus eet brood en legt de Schrift uit na Zijn opstanding

(Luc. 24:30–32) Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hu...

De woorden van Jezus tot Zijn discipelen na Zijn opstanding

(Joh. 20:26–29) Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daa...

De berisping van Jezus aan de farizeeën

1. Het oordeel van de farizeeën over de Heer Jezus (Marc. 3:21-22) Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn vers...

Jezus doet wonderen

1) Jezus voedt de vijfduizend (Joh. 6:8-13) Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraa...

De Bergrede De gelijkenissen van de Heer Jezus De geboden

1. De Bergrede 1) De zaligsprekingen (Mat. 5:3-12) 2) Zout en licht (Mat. 5:13-16) 3) Wet (Mat. 5:17-20) 4) Toorn (Mat. 5:21-26) 5) Overspel (Mat. 5:27-30) 6) Echtscheiding (Mat. 5:31-...

Zeventig maal zeven keer vergeven De liefde van de Heer

1. Zeventig maal zeven keer vergeven (Mat. 18:21-22) Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zeven...

De gelijkenis van het verloren schaap

(Mat. 18:12-14) Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoe...

De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat

1. (Mat. 12:1) In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. 2. (Mat. 12:6-8) Maar ik zeg je, dat op deze ple...