Online preken

Menu

Gods soevereiniteit

Het gezag van de Schepper wordt niet beperkt door tijd, ruimte of plaats, en het gezag van de Schepper is van onschatbare waarde

Laten we naar Genesis 22: 17-18 kijken. Dit is nog een passage waarin Jehova God spreekt, en waarin Hij tegen Abraham zei: “zal ik je volop zegenen. Ik zal je nakomelingen zo talrijk maken als de ster...

God heeft grenzen vastgesteld voor de verschillende terreinen

Ik ga vandaag spreken over hoe deze soorten wetten, die God aan alle wezens heeft gegeven, de hele mensheid voeden. Dit is een breed onderwerp, dat we dus kunnen opdelen en een voor een kunnen besprek...

God gebruikt Zijn Almacht en wijze manier van werken om in alle dingen te voorzien en het overleven van de mensheid te waarborgen

In het begin hadden we het over de leefomgeving van de mensheid en wat God deed, bereidde en regelde voor deze omgeving, evenals de relaties tussen alles wat God voor de mensheid bereidde en hoe G...

Het lot van de mens en het lot van het universum zijn onlosmakelijk verbonden aan de soevereiniteit van de Schepper

Jullie zijn allemaal volwassenen. Sommigen van jullie zijn van middelbare leeftijd; sommigen hebben hun oude dag al bereikt. Van niet-gelovige tot gelovige en vanaf het begin van geloven in God tot aa...

Jezus doet wonderen

1) Jezus voedt de vijfduizend (Joh. 6:8-13) Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraa...

Muzikale documentaire ‘God leidt de Israëlieten uit Egypte’

Muzikale documentaire ‘God leidt de Israëlieten uit Egypte’ Om de Israëlieten uit Egypte te leiden, zond God de tien plagen naar Egypte. Hij oefende Zijn gezag uit door de zee te scheiden, en bevri...

Muzikale documentaire ‘Gods schepping van de wereld’

Muzikale documentaire ‘Gods schepping van de wereld’ Genesis verhaalt hoe God in het begin op wonderbaarlijke wijze de wereld schiep. Deze christelijke video informeert u over Gods geweldige prestati...

Muzikale documentaire ‘Gods verwoesting van de aarde met een zondvloed’

Muzikale documentaire ‘Gods verwoesting van de aarde met een zondvloed’ Als u de spectaculaire christelijke videoclip ‘Gods vernietiging van de aarde door een zondvloed’ bekijkt, zult u de heilige, re...

Hoe heerst God over en bestuurt Hij de hele universum-wereld?

Relevante woorden van God: “Hoeveel schepselen leven er en planten zich voort in de uitgestrektheid van het universum, steeds opnieuw volgens de wet van het leven, volgens één constante regel. Wie ...

God is de Heer van heel de schepping

Eén fase van het werk van de voorafgaande twee tijdperken vond plaats in Israël; een andere vond plaats in Judea. In het algemeen gezegd: geen van de twee fasen van dit werk werd voltrokken buiten Isr...

God beschikt over het lot van de gehele mensheid

Als leden van het menselijk ras en toegewijde christenen, is het de verantwoordelijkheid en plicht van ons allemaal om onze geest en lichaam op te offeren voor de volbrenging van Gods opdracht, want o...

Een 6-jarig meisje wonderbaarlijk overleeft nadat ze per ongeluk bijtende soda heeft ingeslikt

Een 6-jarig meisje had een ongeluk en haar leven hing aan een draadje. Maar haar familie bad tot en vertrouwde op God door geloof. Uiteindelijk waren ze getuige van een wonder.

Gods bescherming: het wonderbaarlijke herstel van een zoon nadat hij ‘ter dood werd veroordeeld’

Het was vroeg in de ochtend, vlak na een regenbui, en een dunne nevel omhulde het dorp aan de voet van de berg. Het dorp was maar af en toe zichtbaar door de mist, als een sprookjesland op aarde. In e...

Terugkeer naar het leven: Het getuigenis van een zesjarig meisje dat weer tot leven komt

Mijn kleindochter kreeg een lichte koorts – wat was er aan de hand? Op een dag in juni 2009 kwam mijn zesjarige kleindochter Guoguo lusteloos thuis van school en ging toen zwakjes op bed liggen. Ik v...