Online preken

Menu

God is de levensbron

Muzikale documentaire ‘Gods schepping van de wereld’

Muzikale documentaire ‘Gods schepping van de wereld’ Genesis verhaalt hoe God in het begin op wonderbaarlijke wijze de wereld schiep. Deze christelijke video informeert u over Gods geweldige prestati...

God is de bron van het leven van de mens

Vanaf het moment dat je huilend ter wereld komt, begin je je taak uit te voeren. Je neemt je rol aan in Gods plan en binnen Gods ordening. Je begint aan de reis van het leven. Wat je achtergrond ook i...

Gods voorziening voor de mensheid

Kun je zien, aan de manier waarop Hij omging met deze vijf basisvoorwaarden voor menselijke overleving, hoe God in alles voorziet voor de mensheid? (Ja.) Dat wil zeggen dat God de meest basale voo...

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept – Luchtstroom

Wat is het vijfde? Dit heeft veel te maken met het dagelijks leven van ieder mens, en deze relatie is sterk. Het is iets waar het menselijk lichaam niet buiten kan in deze materiële wereld. Het is...

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept – Licht

Het vierde punt houdt verband met de ogen van mensen – dat wil zeggen, licht. Dit is ook erg belangrijk. Wanneer je een helder licht ziet en de helderheid van dit licht bereikt een bepaalde intens...

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept – Geluid

Wat is het derde ding? Het is iets waarmee een normale leefomgeving voor mensen moet worden uitgerust. Het is ook iets waar God rekening mee moest houden toen Hij alles schiep. Dit is iets heel be...

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept – Temperatuur  

Het tweede is de temperatuur. Iedereen weet wat de temperatuur is. De temperatuur is iets waar een omgeving die geschikt is voor menselijk overleven mee uitgerust moet zijn. Als de temperatuur te ...

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept – Lucht

Ten eerste heeft God lucht geschapen zodat de mens kan ademen. Is deze ‘lucht’ niet de lucht van het dagelijks leven waarmee mensen voortdurend in contact staan? Is deze lucht niet datgene waarop ...