Online preken

Menu

Dicht bij god

Eindelijk realiseerde ik mij dat het kerkelijke leven erg belangrijk is voor gelovigen.

Noot van de redactie: veel broeders en zusters die net in God hebben geloofd, komen niet op tijd bij de bijeenkomsten en ontzien zichzelf vaak met het excuus dat ze bezig zijn met werk en geen tijd he...

Over je hart stil maken voor God

Je hart stil maken voor God is een van de meest cruciale stappen bij het binnengaan van Gods woorden en het is een les die alle mensen tegenwoordig hoognodig moeten binnengaan. De ingangswegen om je h...

Over de praktijk van het gebed

Jullie besteden geen aandacht aan het gebed in jullie dagelijkse leven. Mensen hebben altijd het gebed over het hoofd gezien. Gebeden waren altijd oppervlakkig waarbij de mens voor God gewoon iets pli...

Betreffende een fatsoenlijk geestelijk leven

Een gelovige moet een normaal geestelijk leven leiden. Dat is de basis om Gods woorden te ervaren en de werkelijkheid binnen te gaan. Kunnen momenteel alle gebeden die jullie bidden, al jullie zoeken ...

Waar moeten we beginnen om onze relatie met God te verbeteren?

Relevante woorden van God: “Mensen geloven in God, houden van God en behagen God door de Geest van God met hun hart te raken. Zo verkrijgen ze Zijn goedkeuring. Als ze zich in hun hart met Gods woo...

De manier om gedurende het drukke werk een goede persoonlijke relatie met God op te bouwen

Hallo broeders en zusters van Spirituele vragen en antwoorden, Ik ben een nieuwe gelovige die recentelijk Gods werk heeft aanvaard. Ik weet dat je als christen kerkelijke bijeenkomsten moet bijwone...

Hoe een goede relatie met God op te bouwen

God zegt: “is het opbouwen van een goede relatie met God een topprioriteit voor iedereen die in God gelooft; iedereen zou het als de belangrijkste taak en als belangrijkste levensgebeurtenis moeten be...

Bijbeltekst van de dag – Waken en bidden zijn Gods aansporingen voor ons

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. – Mattheüs 26:41 Gedachten over het vers van vandaag … Dit vers is de woorden van aansporin...

Top 10 Bijbelverzen over dankbaarheid

We zullen vaak lastige dingen tegenkomen, of trieste gebeurtenissen, of grote en kleine beproevingen. Daarom, als we God vaak willen bedanken, moeten we naar God kijken, op God vertrouwen en de manier...

Bijbeltekst van de dag – Jakobus 4:8

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! – Jakobus 4:8 Gedachten over het vers van vandaag … Als christenen moeten onze ha...

14 Bijbelteksten over bidden om u te helpen dichter bij God te komen

In ons dagelijks leven, als we echt tot God bidden, kunnen we Gods leiding ontvangen, het gevoel hebben dat we een zeer hechte relatie met God hebben. Meestal luistert God echter niet naar onze gebede...