zoeken naar de ware weg

Wat is het meest fundamentele principe in het zoeken naar de ware weg?

zoeken naar de ware weg

God zegt: “Wat is het meest fundamentele principe in het zoeken naar de ware weg? Je moet nagaan of er sprake is van het werk van de Heilige Geest, of deze woorden wel of niet de waarheid uitdrukken, van wie er wordt getuigd en wat je eraan hebt. Om onderscheid te maken tussen de ware weg en de verkeerde weg zijn diverse aspecten van basiskennis vereist, het meest fundamentele daarvan is onderscheid kunnen maken of het werk van de Heilige Geest er wel of niet is. De kern van het geloof van de mens in God is het geloof in de Geest van God. Zelfs zijn geloof in de vleesgeworden God is er omdat dit vlees de belichaming is van de Geest van God, een dergelijk geloof is dus nog steeds het geloof in de Geest. Er zijn verschillen tussen de Geest en het vlees, maar dit vlees komt van de Geest en is het vleesgeworden Woord, dus waar de mens in gelooft, is nog steeds het inherente wezen van God. En dus moet je in het onderscheiden of het de ware weg is vooral nagaan of er al dan niet sprake is van het werk van de Heilige Geest. Daarna moet je nagaan of de waarheid in die weg is of niet. Deze waarheid is de levensgezindheid van de normale menselijkheid, dat wil zeggen dat wat van de mens werd vereist toen God hem in het begin schiep, namelijk, al wat bij de normale menselijkheid hoort (zoals de menselijke rede, inzicht, wijsheid en de basiskennis van het mens-zijn). Je moet dus nagaan of deze weg de mens tot een leven van normale menselijkheid leidt of niet, of de genoemde waarheid vereist is volgens de werkelijkheid van de normale menselijkheid of niet, of deze waarheid praktisch en echt is of niet, en of die uiterst actueel is of niet. Als er sprake is van de waarheid, kan het de mens naar normale en echte ervaringen leiden. De mens wordt dan bovendien steeds normaler, de menselijke rede wordt steeds vollediger, het leven van de mens in het vlees en het geestelijke leven worden steeds ordelijker, en de emoties van de mens worden steeds normaler. Dit is het tweede principe. Er is nog één ander principe, namelijk of de mens steeds meer kennis van God krijgt of niet, of de ervaring van dit werk en deze waarheid liefde voor God in hem kunnen opwekken of niet en hem steeds dichter bij God brengen. Daarin kun je nagaan of er sprake is van de ware weg of niet. …”

Lees meer:

Waarom was de Samaritaanse vrouw in staat om Jezus als de Messias te herkennen

Waarom er zoveel denominaties in het christendom zijn

Christelijke liederen

Jezus komt terug

Nederlandse liedjes 2020 – Verzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederen – Jezus komt terug

Hoe de mens Gods weg moet bewandelen

Christelijke muziek ‘Hoe de mens Gods weg moet bewandelen’ | Officiële muziek video

Wat de jeugd moet nastreven

Christelijk lied ‘Wat de jeugd moet nastreven’ (Dutch subtitles)

Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen

Christelijke muziek ‘Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen’

Mensen die Christus van de laatste dagen in de steek laten zullen voor altijd gestraft worden

Christelijke muziek ‘Mensen die Christus van de laatste dagen in de steek laten zullen voor altijd gestraft worden’

Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden

Nederlands gospellied ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’

Lees en stem in met ons privacybeleid hieronder om met ons te kunnen chatten.

Heeft u ons privacybeleid gelezen en stemt u ermee in?