Online preken

Menu

Volgende

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 1 - De misvatting over de ‘Godmenstheorie’ onthuld (Dutch subtitles)

365 06/06/2020

In de religieuze wereld geloven sommige denominaties dat God mens werd opdat de mens God kon worden. Strookt deze theorie met de bedoeling van God toen Hij de mens schiep? Almachtige God zegt, “God is immers God en de mens is mens. God heeft het wezen van God en de mens heeft het wezen van de mens” (Het Woord verschijnt in het vlees). God is de Schepper. Als mens zijn we slechts als schepsel gecreëerd. We kunnen het wezen van de mens niet op één lijn stellen met dat van God, dus hoe kan de mens ooit God worden?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter