Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 3 – Christenen zijn ontwaakt nadat zij de Heer bij Zijn terugkomst hoorden spreken

46Aufrufe 0

De Heer Jezus zei: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). In de loop der jaren heeft De Kerk van Almachtige God consequent getuigd dat de Heer Jezus is teruggekeerd en dat Hij woorden heeft gesproken om het werk van het oordeel van de laatste dagen te verrichten. Voorgangers en ouderlingen uit religieuze kringen stellen echter alles in het werk om gelovigen ervan te weerhouden onderzoek te doen naar de ware weg of om de stem van God te horen, dit alles om de kudde zogenaamd te beschermen. Voor welke keuze staan christenen als zij hiermee worden geconfronteerd?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven Minder weergeven