Christelijke muziek ‘Het wezen van Christus is God’

14Aufrufe 0

Christelijke muziek ‘Het wezen van Christus is God’
I
God in het vlees wordt Christus genoemd,
dus de Christus die de waarheid kan geven aan mensen, die wordt God genoemd.
Er is hier niets overdreven aan,
want Hij bezit het wezen van God, Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk,
die door mensen niet bereikt kunnen worden.
Zij die zichzelf Christus noemen,
maar toch het werk van God niet kunnen doen, zijn oplichters.
Vroeg of laat zullen zij die Christus vervalsen allen vallen,
want hoewel ze beweren Christus te zijn,
bezitten ze niets van het wezen van Christus.
II
Christus is niet slechts de vertoning van God op aarde,
maar het bijzondere vlees aangenomen door God
terwijl Hij Zijn werk onder de mensen uitvoert en vervolledigt.
Dit vlees is niet iets dat kan vervangen worden door zomaar iemand,
maar door iemand die gepast Gods werk op aarde dragen kan,
en Gods gezindheid uitdrukken kan,
en God goed kan representeren, en de mens voorzien van leven.
En dus zegt God dat de echtheid van Christus niet bepaald kan worden door de mens,
maar beantwoord en beslist wordt door God Zelf.
Dus, als je echt de manier van leven wenst te zoeken,
moet je eerst erkennen dat het gedurende de laatste dagen is dat Hij naar de aarde komt
om de manier van leven toe te kennen aan de mens.
Dit is niet het verleden; het gebeurt vandaag.
uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Meer weergeven Minder weergeven