Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 4 – Het einde van hen die zich verzetten tegen de tweede komst van de Heer

16Aufrufe 1

Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 4 – Het einde van hen die zich verzetten tegen de tweede komst van de Heer
Hoe kan hij zien dat de Heer verschijnt en toch blijven weigeren om de tweede komst van de Heer te aanvaarden? Hoe kan hij altijd maar blijven wachten en uitkijken naar de komst van de Heer, om dan bij zijn overlijden te moeten terugkijken op een leven van spijt? Deze filmclip geeft alle antwoorden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven Minder weergeven