Religieuze muziek 2019 ‘Eeuwige lof en dankbaarheid aan God’ | Nieuwe dans video

30 Aufrufe 2

Almachtige God, Christus van de laatste dagen,

drukt de waarheid uit om de mensheid te reinigen.

We worden verheven voor God.

Hoe vreugdevol is het om van Zijn woorden te genieten.

We komen bijeen en bidden, loven God naar hartenlust.

Door de waarheid te begrijpen, worden we vrijgemaakt.

Gods woorden openbaren mysteries, ze zijn de waarheid.

Ze overwinnen ons hart, volkomen.

Wat is het een uiterst zeldzame zegen

om de weg van eeuwig leven te ontvangen, geschonken door God.

Vrolijk zingen we lofliederen,

in eeuwige lof en dankbaarheid aan Almachtige God!

 

Gods woorden van oordeel bezitten gezag en macht.

Ze brengen het ware gezicht van de verdorvenheid van de mens aan het licht.

We leren onszelf kennen en bekeren ons oprecht;

we buigen volkomen overtuigd voor God.

We ervaren Gods oordeel en proeven Zijn liefde,

en hoewel we pijn lijden, voelen we innerlijk genegenheid.

We ontdoen ons van ons satanische gezindheid, er treedt reiniging op in onze verdorvenheid.

We loven Gods heiligheid en rechtvaardigheid.

Gods woorden reinigen ons,

ze laten ons de gelijkenis van een nieuwe persoon naleven.

Vrolijk zingen we lofliederen, in eeuwige lof en dankbaarheid aan Almachtige God!

 

Gods woorden geven ons geloof en kracht;

te midden van tegenspoed en beproevingen gaan we standvastig voorwaarts.

We doorzien Satans bedrieglijke plannen, we keren de grote rode draak de rug toe,

we getuigen welluidend van de heerlijkheid van God.

We hebben God waarlijk lief en voeren onze plicht uit:

het evangelie van het koninkrijk verspreiden en getuigen van God.

Vrolijk zingen we lofliederen, in eeuwige lof en dankbaarheid aan Almachtige God!

We hebben God waarlijk lief en voeren onze plicht uit:

het evangelie van het koninkrijk verspreiden en getuigen van God.

Vrolijk zingen we lofliederen, in eeuwige lof en dankbaarheid aan Almachtige God!

Meer weergeven Minder weergeven