Wie is mijn Heer clip 1 – Een troosteloze kerk herleeft

33 Aufrufe 2

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven Minder weergeven