Online preken

Menu

9 Bijbelteksten over het onderwijzen van kinderen - Kinderen helpen groeien in Christus

Als ouders verwachten we van onze kinderen dat ze God volgen en het juiste pad van het leven bewandelen. Maar vanwege de verleiding van de slechte trends van de wereld, dwalen veel kinderen af ​​van God en worden ze geschaad door Satan. Dus, hoe moeten we onze kinderen leren? De Bijbel vertelt ons duidelijk dat het op heel jonge leeftijd leren van Gods woord en Zijn wegen levenslange voordelen zal hebben. Lees deze 9 geselecteerde Bijbelteksten over het onderwijzen van kinderen en enkele gerelateerde artikelen en leer kinderen om het juiste pad van het leven te bewandelen.

Bijbelteksten over het onderwijzen van kinderen - Kinderen helpen groeien in Christuswww.freepik.com

Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, zijn levensweg - Letterlijk: over de mond van zijn weg. ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

(Spreuken 22:6)

Onthoud een jongeman geen vermaning, als u hem met de stok slaat, zal hij niet sterven.

(Spreuken 23:13)

De stok en de bestraffing geven wijsheid, maar een jongeman die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd.

(Spreuken 29:15)

U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de HEERE.

(Leviticus 18:21)

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

(Deuteronomium 6:6-7)

En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.

(Efeze 6:4)

Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.

(Kolossenzen 3:21)

Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

(Psalm 127:3)

En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

(Hebreeën 12:11)

Lees meer:

De zes kruispunten in een mensenleven − Nageslacht: Het vijfde kruispunt

22 Bijbelteksten over familie helpen u beter met uw gezin om te gaan

Opmerking van de uitgever:

Notitie van de redacteur:

Ouders spelen een cruciale rol in de opvoeding van kinderen. We hopen dat dit Bijbel onderwerp je een aantal manieren van leringen kan geven en je kan helpen een verstandige keuze te maken, of als je andere vragen hebt, aarzel dan niet om op de knop. Voel je alsjeblieft vrij om op de knop in de rechterbenedenhoek te klikken van het scherm om met ons te contacten. Wij staan ​​klaar om u te helpen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010-2016

Laat een antwoord achter