Bijbeltekst van de dag – Efeze 5:15-16

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

– Efeze 5:15-16

Gedachten over het vers van vandaag …

Wat is Gods wil in dit vers? Hoe moeten we wijze mensen worden? Mensen in deze slechte tijd zijn losbandig van aard, zoals ze waren die in de tijd van Noach. Ze gaan materieel genot na en geven zich over aan zondige geneugten. Noach was echter anders en nadat hij Gods stem had gehoord, begon hij de ark te bouwen volgens Gods instructies en overleefde de grote vloed, en zijn familieleden werden beschermd door God. Zo was Noach’s wijsheid. De Bijbel zegt ook: “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht” (Spreuken 9:10). Niet alleen was Noach intelligent en wijs, maar hij was ook bang voor God, luisterde naar God en schuwde het kwaad. Integendeel, mensen in zijn generatie besteedden alleen aandacht aan eten, drinken en plezier maken. Pas toen de vloed kwam, hadden ze spijt. Hieruit kunnen we zien dat eten, drinken en plezier maken ons geen leven kan brengen, maar slechts kortstondig genot. Een wereld in het hart van de mens zonder plaats voor God en geen leiding van God is duister zonder toekomst. Mogen wij verstandige mensen worden die acht slaan om behoedzaam naar Gods stem te luisteren in plaats van wereldse trends na te jagen als dwazen. In feite geeft God ieder individu de kans om gered te worden. Vanwege de roeping van God, geven vele broeders en zusters hun harten aan God, besteden voor en toewijding aan God, getuigenis afleggen voor God. Vanwege hun geloof in God worden ze niet meegesleept door deze slechte trends, maar leven ze in het licht en ontvangen ze Gods zorg en bescherming, zegeningen en genade. Dank God dat Hij ons ertoe heeft gebracht de juiste weg in het leven te bewandelen.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV


Lees meer: Religieuze muziek 2019 ‘Eeuwige lof en dankbaarheid aan God’ | Nieuwe dans video


Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag – Efeze 5:15-16

Neem contact met ons op

Nu vindt het uitbreken van de plaag globaal plaats. Wil je de Heer verwelkomen vóór de grote verdrukking en opgenomen worden voor God? Neem gerust contact met ons op om dit te verkennen en samen de weg te vinden via onderstaande methodes.