Bijbelse profetieën over de bliksem

Bijbelse profetieën over de bliksem

want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

(Mattheüs 24:27)


Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag.

(Lukas 17:24)


Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

(Mattheüs 28:3)


De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Neem contact met ons op

Nu vindt het uitbreken van de plaag globaal plaats. Wil je de Heer verwelkomen vóór de grote verdrukking en opgenomen worden voor God? Neem gerust contact met ons op om dit te verkennen en samen de weg te vinden via onderstaande methodes.