Hoe ze zijn bedrog beleefde en hoe het uiteindelijk weer goed kwam (II)

Nieuwe problemen duiken op

Niets gaat echter ooit zoals gepland. Toen haar man vrij kreeg en hij thuiskwam, gaf hij Jiamei zijn salaris zoals hij altijd deed. Maar toen liet Jiamei per ongeluk zijn jas op de grond vallen en een grote stapel geld viel uit zijn zak. Geschokt dacht Jiamei: “Hoe komt hij aan dit geld? Zijn we niet overeengekomen dat ik alle financiën beheer? Hij verbergt dingen voor mij!”

Boos vroeg ze haar man: “Je hebt gezegd dat je al het geld aan mij zou geven, maar nu houd je dingen voor mij achter. Verstop je het geld om voor die vrouw te zorgen?” Hij kuchte en stotterde, en gaf totaal geen opheldering. Jiamei deed alsof ze sterk was, maar van binnen stond ze op de rand van instorten. Vroeger gaf hij altijd zijn salaris aan haar, maar het was nu zover gekomen dat hij haar voor de gek hield! Jiamei was niet bereid het af te leggen tegen die andere vrouw. Ze dacht: “Voorheen leefde ik erg spaarzaam en zorgde ik nooit dat ik mooi gekleed was. Als ik meer aandacht besteed aan mijn uiterlijk, win ik zijn hart terug.” Vervolgens begon ze dure make-up en kleding van hoge kwaliteit te dragen, maakte haar zelf mooi op en begon ze de favoriete gerechten van haar man te koken. Ze dacht dat ze zo het hart van haar man terug kon winnen en hij zou stoppen met het zien van die andere vrouw, maar had niet kunnen bedenken wat er vervolgens gebeurde …

Op een dag zei hij dat hij een kado voor Jiamei had. Ze werd blij vanbinnen, omdat ze dacht dat haar recente inspanningen zich uit hadden betaald en dat ze het hart van haar man aan het terugwinnen was. Maar toen hij het opende en zei dat het van zijn vriendin van internet was, brak haar hart. Ze ervoer het als een grote vernedering. Ze verloor alle hoop voor hun huwelijk. Ze wierp het idee van scheiden weer op, maar hij bleef standvastig weigeren en zei: “Andere vrouwen laten hun man twee huishoudens hebben en hebben het niet over scheiden. Is dat niet een goed leven?” Geen woorden konden uitdrukking geven aan wat Jiamei voelde toen hij dit zei, wat haar aanzette om wraak te willen nemen. Ze dacht: “Je wilt van meerdere walletjes eten, dus kan ik dat ook doen.” Maar toen dacht ze er beter over na – ze is een christen en dat soort gedrag is niet in lijn met Gods wil. In haar verdriet en moeite kwam Jiamei weer in gebed voor God: “O God! Ik weet niet hoe ik dit moet verdragen. Ik heb veel verdriet, leidt u me alstublieft …”

Een alarmbel voor haar huwelijk en de boosdoener van dit alles

Jiamei zag Gods woorden: “De ideeën die maatschappelijke trends teweegbrengen bij mensen, de gedragingen die ze bij mensen teweegbrengen in de wereld, de levensdoelen en -visie die ze bij mensen teweegbrengen. Deze dingen zijn erg belangrijk; ze kunnen de gemoedstoestand van de mens beheersen en beïnvloeden. Al deze trends, de ene na de andere, hebben een slechte invloed die de mensen voortdurend degenereert, en veroorzaakt dat ze voortdurend hun geweten, menselijkheid en verstand kwijtraken en dat hun moraal en de kwaliteit van hun karakter steeds verder verlaagt, zodanig dat we zelfs kunnen zeggen dat de meerderheid van de mensen nu geen integriteit, geen menselijkheid heeft, noch enig geweten, laat staan gezond verstand. Dus wat zijn deze trends? Je kunt deze trends niet met het blote oog zien. Wanneer de wind van een trend langskomt, wordt misschien maar een klein aantal mensen trendsetters. Ze beginnen dit soort dingen te doen, accepteren dit soort ideeën of dit soort perspectieven. De meerderheid van de mensen, echter, in hun onwetendheid, zal nog steeds voortdurend worden besmet, geassimileerd en aangetrokken door dit soort trends, totdat ze het allemaal onbewust en onvrijwillig accepteren en er allemaal in worden ondergedompeld en door worden beheerst. Mensen die niet gezond van lichaam en geest zijn, die nooit weten wat de waarheid is, die niet het verschil kunnen zien tussen positieve en negatieve dingen, zulke mensen zullen, als gevolg van dit soort trends, de een na de ander, bereidwillig deze trends accepteren, de opvattingen ten aanzien van het leven en de waarden die van Satan afkomstig zijn. Ze accepteren wat Satan hen vertelt over hoe ze het leven en de manier van leven kunnen benaderen die Satan hen ‘schenkt’. Ze hebben niet de kracht, ze hebben ook niet het vermogen en nog minder het bewustzijn om weerstand te bieden. ” “Door welke psychologische neiging in het hart van de mens komt dit? Waar wordt de mens een voorstander van? Mensen beginnen wreedheid en geweld te waarderen. Ze houden niet van schoonheid of goedheid, laat staan van vrede. Mensen zijn niet bereid om het eenvoudige leven van de normale menselijkheid te leven, maar willen in plaats daarvan genieten van een hoge status en grote rijkdom, genieten van de geneugten van het vlees, geen moeite is hen te veel om hun eigen vlees te bevredigen, ze willen geen beperkingen, niet aan banden gelegd worden, met andere woorden doen wat ze maar willen. […] de mens wordt steeds kwader, arroganter, neerbuigender, zelfzuchtiger en kwaadaardiger. Er is geen genegenheid meer tussen mensen, geen liefde meer tussen familieleden, geen begrip meer tussen familieleden en vrienden; menselijke relaties zijn gewelddadig geworden.

Hoe ze zijn bedrog beleefde en hoe het uiteindelijk weer goed kwam (II)

Na het lezen van Gods woorden begreep Jiamei dat het hebben van een andere vrouw, een minnares of een vriendin, een maatschappelijk fenomeen was en enkel het resultaat van de verleiding en controle van kwade, satanische trends zoals “De rode vlag thuis valt niet, de gekleurde vlaggen buiten wapperen in de wind”, “Vraag niet om de eeuwigheid, wees tevreden met het nu” en “Een beetje plezier ernaast kan best”. Bovendien aanbidden mensen, na door Satan verdorven te zijn, het kwaad, de liefde en begeren de geneugten van het vlees. Dit is waarom ze bereid zijn morele afkeuring te krijgen om hun eigen vlees, hun eigen verlangens, te behagen en waarom ze hun geliefden pijn doen. Mensen zijn meer en meer op zichzelf gericht, slecht en bedorven, en verliezen hun menselijkheid en moraal. Jiamei dacht aan iedereen die ze kende die een buitenechtelijke relatie had gehad wat voor een breuk in het gezin zorgde. Sommigen hadden er zo onder geleden dat ze met opzet een overdosis hadden genomen en zelfmoord gepleegd. Sommigen waren van gebouwen gesprongen en sommigen waren geestesziek geworden toen ze de stress niet langer aankonden. Ontelbare gezinnen zijn beschadigd door de kwade trends van deze wereld. Haar eigen man was geen uitzondering. Hij kon niet stoppen met het volgen van deze kwade, satanische trends en de liefde die hij jarenlang had gedeeld, te negeren, alleen maar om wat spanning op te zoeken. Hij had iemand anders online gevonden, voelde zich emotioneel verbonden en gaf toe aan zijn vleselijke begeerten. Toen zij hem voorstelde te scheiden, weigerde hij, maar was ook niet bereid die vrouw te verlaten. Hij leidde een verderfelijk leven door naast een vrouw thuis een vrouw erbij te hebben – hij schaamde zich in de verste verte niet. Toen begreep Jiamei dat haar man het zoveelste slachtoffer van kwade, satanische trends was geworden. Omdat de waarheid bij mensen ontbreekt, kunnen ze goed en kwaad niet van elkaar onderscheiden, noch wat mooi en lelijk, noch wat positief en negatief is. Ze zijn gewoon een speelbal van Satan, beschadigd en vertrapt door hem. En het verdriet waarmee ze leefde, was ook vanwege schade aangedaan door gedachtegoed als “wordt samen oud, hand in hand” en “liefde is ultiem”. Ze zocht naar perfecte liefde, probeerde ware liefde te vinden die alleen haar toebehoorde om lief en leed te delen de rest van hun leven. Nadat ze erachter was gekomen dat haar man een stap buiten hun huwelijk had gezet, was ze verstrikt geraakt in angst en was ze constant bezorgd of hij met die andere vrouw zou zijn. Ze leed hier zo onder, dat ze haar eetlust verloor en niet kon slapen. Ze had het gevoel alsof een zware steen op haar hart rustte, alsof ze geen adem meer kon krijgen. Ze leefde in constante pijn, zo erg dat ze zelfs dacht aan overspel als wraak. Zonder de verlichting en leiding van Gods woorden wist ze niet wat er van haar zou worden, wat voor verderfelijke dingen ze zou doen. Jiamei las later deze woorden van God: “Waarom houdt een man van zijn vrouw? En waarom houdt een vrouw van haar man? […] Welke bedoelingen koesteren mensen echt? Is het niet om hun eigen plannen en egoïstische verlangens te bevredigen?” Toen begreep ze eindelijk dat er geen echte liefde tussen mensen is. Het zijn allemaal onechte relaties gebaseerd op het behalen van voordeel; ze zijn overdrachtelijk, een geven-en-nemen. Aangezien de liefde tussen man en vrouw is gebouwd op het fundament van elkaars individuele interesses, verdwijnt de liefde als man en vrouw niet krijgen wat ze willen. Die vriendschappelijk relatie bestaat niet meer. Dat komt allemaal voort uit de schade van Satan. Toen Jiamei dit helder zag, voelde ze zich erg opgelucht.

Een verandering in perspectief leidt tot een gelukkig huwelijk

Jiamei las ook in het woord van God waar staat: “Nadat je dit hebt onderkend, is het jouw taak om je oude kijk op het leven opzij te zetten, ver van de verschillende valkuilen vandaan te blijven. Laat God de leiding nemen over je leven en regelingen treffen voor jou. Probeer je alleen maar te onderwerpen aan Gods orkestraties en leiding, geen keus te hebben en iemand te worden die God aanbidt.” Gods woorden gaven Jiamei een weg ter beoefening. Om haarzelf te bevrijden van de kwellingen van Satan en niet langer beperkt te worden door foutief denken en verkeerde perspectieven, vrij te leven zonder beperkingen, moest ze Gods woorden in praktijk brengen. Ze had haar oude denkbeelden laten varen over wat na te streven en God te vertrouwen op haar toekomstig levenspad, te onderwerpen aan Gods regel en bepalingen. Daarna begon ze iedere dag Gods woorden te lezen en bouwde ze een deugdelijke relatie met God op. Ze woonde bijeenkomsten bij en verspreidde vaak met andere broeders en zusters het evangelie. Met de tijd werd haar hart niet langer beheerst door angst en liet ze het overspel van haar man langzaam van haar afglijden. Er verscheen zelfs een glimlach op haar gezicht.

Op een dag belde haar man om te zeggen dat hij naar huis wilde komen voor de herfstoogst. Toen hij aankwam, ging Jiamei niet langer een discussie met hem aan, maar sprak ze met hem op een erg kalme en beheerste manier. Toen ze echter hoorde dat zijn online vriendin hem belde en hem vroeg geld te lenen, voelde Jiamei plotseling weer pijn in haar hart. Ze verloor bijna haar geduld, toen ze realiseerde dat dat niet lijn zou zijn met Gods wil. Een eindeloos conflict met haar man aangaan, kon er alleen maar toe leiden dat ze beiden in pijn zouden leven. Daarom bad ze steeds weer tot God en vond beetje bij beetje rust in haar hart. Die avond zei Jiamei erg kalm tot haar man: “Toen ik voorheen erachter kwam dat je een andere vrouw zag, ging ik ruzie met je maken, veroorzaakte ik problemen en werkte ik eraan om je terug te winnen. Maar niets van dat alles heeft je hart teruggewonnen. Zo met elkaar leven is erg vermoeiend. Ik heb door Gods woorden leren begrijpen dat we allen beschadigd zijn door Satan en we allen door Satans kwade trends verleid worden, en dat is waarom we er niets aan kunnen doen hieraan ten prooi te vallen. Van nu af aan zal ik er geen aanstoot meer aan nemen en geen ruzie meer met je beginnen.” Toen hij zag dat Jiamei niet in discussie met hem probeerde te gaan, maar bereid was de strijdbijl te begraven, erkende hij uit zichzelf dat hij haar verkeerd had behandeld. “Ik was het die jou had benadeeld. Ik zal veranderen en goed voor je zijn.”

Van toen af aan was Jiamei weer net als vroeger, attent en zorgzaam voor haar man. Ze begon niet langer te discussiëren met hem en ze belde ook zijn collega’s niet op om te vragen waar hij was. Op een keer ging haar man uit om wat te drinken en rolde direct zijn bed in toen hij thuiskwam. Jiamei had gemerkt dat hij altijd erg moe was, dus bracht ze hem wat water om voor hem te zorgen. Toen hij dit zag, voelde hij zich erg schuldig, huilde geëmotioneerd en zei: “Wees niet zo goed voor mij. Ik ben degene die je in de steek heeft gelaten. Ik zal nooit meer contact zoeken met die vrouw. Laten we gewoon van onze tijd met elkaar genieten van nu af aan …” Hij verbrak daarna de relatie met die andere vrouw – ze hadden nooit meer contact en hij behandelde Jiamei zelfs beter dan daarvoor. Jiamei wist dat dit alles daden van God waren en ze ervaarde echt dat alleen door het streven naar waarheid en het in praktijk brengen van Gods woorden ze echt los kan komen van de ellende en een gelukkig leven kon leiden!

Neem contact met ons op

Nu vindt het uitbreken van de plaag globaal plaats. Wil je de Heer verwelkomen vóór de grote verdrukking en opgenomen worden voor God? Neem gerust contact met ons op om dit te verkennen en samen de weg te vinden via onderstaande methodes.