Dagelijkse woorden van God ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’(Fragment XVI)

21Aufrufe 0

Dagelijkse woorden van God ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’(Fragment XVI)    | Dagelijks brood

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven Minder weergeven