Dagelijkse woorden van God ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’(Fragment II)

18Aufrufe 0

Dagelijkse woorden van God ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’(Fragment II)   | Dagelijks brood

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven Minder weergeven