Gods genade en verdraagzaamheid zijn helemaal niet moeilijk te verkrijgen

Plaatjes over Gods woorden – Gods genade en verdraagzaamheid zijn helemaal niet moeilijk te verkrijgen

Gods genade en verdraagzaamheid zijn helemaal niet moeilijk te verkrijgen

God zegt: Gods genade en verdraagzaamheid zijn helemaal niet moeilijk te verkrijgen; Hij verlangt iemands oprechte berouw. Zolang mensen het slechte pad verlaten en het geweld uit hun handen laten varen, zal God Zijn hart veranderen en Zijn houding ten opzichte van hen.

Lees meer:

Wat is opechte bekering? Hoe moeten we ons bekeren?

Wanneer de rampen komen, zul je ware bekering hebben bereikt?

Christelijke liederen

Christelijke muziek ‘Alleen degenen die gereinigd zijn, gaan de rust in’ | Officiële muziek video

Nederlandse christelijk lied ‘Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen’

Christelijke muziek ‘Het wezen van Christus is God’

Christelijk lied ‘Alleen God heeft de weg van het leven’ (Dutch subtitles)

God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen

Christelijk lied ‘God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen’ | Gezang Gods woorden

Gods glorie schijnt uit het oosten

Christelijk lied ‘Gods glorie schijnt uit het oosten’ (Dutch subtitles)