De woorden van de Heilige Geest ‘God is de Heer van heel de schepping’ (Nederlands gesproken)

222Aufrufe 3

De woorden van de Heilige Geest ‘God is de Heer van heel de schepping’ (Nederlands gesproken)
God zegt: “In werkelijkheid is God de Meester van alle dingen. Hij is de God van heel de schepping. Hij is niet alleen de God van de Israëlieten, en Hij is niet alleen de God van de Joden. Hij is de God van heel de schepping. … Zijn oorspronkelijke werk was uitgevoerd in Judea, in het domein van Israël; onder heidense volken deed Hij geen enkel tijdperk-beginnend werk. De slotfase van Zijn werk wordt niet alleen uitgevoerd onder de mensen van heidense volken, het wordt zelfs uitgevoerd onder die vervloekte mensen. Dit ene punt is het bewijs dat het meest in staat is om Satan te vernederen; zodanig dat God de God van heel de schepping in het heelal ‘wordt’ en de Heer van alle dingen wordt, het onderwerp van aanbidding van alles dat leven heeft.”

Sommige beelden in deze video zijn afkomstig van:
www.stockfootage.com
Outback Polaks www.youtube.com/user/lensure/videos

Meer weergeven Minder weergeven