Christelijk lied ‘Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden’ | Gezang Gods woorden

44Aufrufe 0

I
Omdat God de mens schiep, zal Hij hem leiden;
omdat Hij degene is die redt, zal Hij hem volledig redden en verwerven;
omdat Hij de mens leidt, zal Hij hem naar de juiste bestemming brengen.
Omdat Hij de mens heeft geschapen, omdat Hij de mens beheert,
moet Hij verantwoordelijk zijn voor de toekomst en het lot van de mens.
Dit is het werk dat gedaan wordt door de Schepper.
Hoewel het werk van overwinning bereikt wordt door het verwijderen van
de vooruitzichten van het menselijk ras,
uiteindelijk, wordt de mens nog steedsnaar een plek gebracht,
de gepaste bestemmingdie God voor hem heeft voorbereid.
II
Want het is God die het leven van de mens bewerkt,
de mens heeft een bestemmingen zo is zijn lot verzekerd.
Wat de mens nastreeft en wenstzijn de verlangens die hij heeft
bij het zoeken naar het zinloze vleselijke verlangen;
in plaats van het pad te kiezen dat je naar de juiste bestemming leidt.
Wat God heeft voorbereid voor de mens,aan de andere kant,
zijn beloften van zegen voor de menswanneer hij puur is gemaakt,
die God voor hem heeft voorbereidna het scheppen van de wereld.
Die beloften van zegen zijn niet bezoedelddoor de keuzes van de mens,
onbezoedeld door de noties, de verbeelding of het vlees van de mens.
Deze bestemming is niet voorbereid vooreen specifiek persoon,
maar is de rustplaats voor de hele mensheid.
Dit is de meest gepaste bestemmingvoor de hele mensheid.
Dit is de meest gepaste bestemmingvoor de hele mensheid.

Meer weergeven Minder weergeven