Christelijk lied ‘God bepaalde lang geleden het lot van de mens’

49Aufrufe 1

‘God bepaalde lang geleden het lot van de mens’ Nederlands christelijk lied met teksten
I
Wat het lot betreft, is iedereen onafhankelijk.
Wat het lot betreft, heeft iedereen zijn of haar eigen lot.
Dus iemands ouders kunnen iemands lot in het leven niet afwenden
of zelfs maar de kleinste invloed uitoefenen op de rol die iemand speelt.

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper
heeft invloed op iemands lot.
Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben,
lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.

II
De familie waarin iemand geboren is
is een randvoorwaarde om iemands missie te vervullen.
De omgeving waarin iemand opgroeit
is ook een randvoorwaarde.
Ze bepalen in geen geval
iemands lot of soort voorbestemming
waarbij hun missie vervuld wordt.

III
Dus iemands ouders kunnen niet
bijdragen tot het vervullen van iemands missie.
En familieleden kunnen niet helpen bij het op je nemen van die rol.
Hoe iemand zijn missie volbrengt
en in welke omgeving hij zijn rol speelt,
worden bepaald door zijn lot, waarover niemand controle heeft.

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper
heeft invloed op iemands lot.
Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben,
lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.

IV
Geen andere objectieve voorwaarden kunnen iemands
missie beïnvloeden, die alleen voorbestemd is door de Schepper.
Iedereen wordt volwassen in unieke omgevingen,
de manier waarop ze opgroeien, helemaal op zichzelf.

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper
heeft invloed op iemands lot.
Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben,
lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.

Stap voor stap gaan ze hun eigen weg.
Stap voor stap vervullen ze de voor hen geplande bestemming.
Stap voor stap gaan ze de grote zee van mensen binnen.
Stap voor stap nemen ze hun eigen posities aan in het leven.
Stap voor stap vervullen ze hun verantwoordelijkheden
omwille van de Schepper’s voorbestemming.
Stap voor stap doen ze het allemaal onvrijwillig,
omwille van de Scheppers soevereiniteit.
God bepaalde lang geleden het lot van de mens

Niets behalve de voorbestemming van de Schepper
heeft invloed op iemands lot.
Niemand heeft controle over de toekomst die hij zal hebben,
lang geleden voorbestemd, zelfs ouders kunnen dat niet.

Meer weergeven Minder weergeven